Wetland Struintocht

Type:

Biesbosch, Excursie

Omschrijving

Deze vaar- en wandelexcursie gaat naar twee vogelgebieden in de Hollandse Biesbosch die in verschillende stadia van natuurontwikkeling verkeren. Je vaart met kleine fluisterbootjes eerst naar Kort en Lang Ambacht, een voormalig landbouwgebied. Het getij heeft hier sinds 2007 weer vrij spel en is nu een uitstekend foerageergebied voor watervogels. Vervolgens vaar je door naar de Jongeneele Ruigt. Ook daar ga je van boord voor een stevige wandeling. Tijdens de tocht is er koffie, thee of chocomelk met een beverkoek.

Openingsdata en tijden

donderdag 04 juli 2019 om 9:30
donderdag 11 juli 2019 om 9:30
donderdag 18 juli 2019 om 9:30
vrijdag 26 juli 2019 om 9:30
donderdag 01 augustus 2019 om 9:30
vrijdag 09 augustus 2019 om 9:30
woensdag 14 augustus 2019 om 9:30
vrijdag 23 augustus 2019 om 9:30
woensdag 28 augustus 2019 om 9:30