Natuurpad Nieuwe Merwede

Type:

Wandelroute

Omschrijving

Wandeling door grienden en rietgorzen tussen Oost- en Zuidhaven langs de Nieuwe Merwede op het eiland van Dordrecht. In de wintermaanden kunnen delen van het pad onder water staan. Laarzen zijn dan sterk aanbevolen. Eventueel te verlengen naar de Tongplaat.

Het gebied langs de rivier Nieuwe Merwede ligt tussen twee havens: de Oost- en de Zuidhaven. Het zijn vroeger loshavens geweest voor landbouwbedrijven. De rivier heeft bij hoog water nog steeds invloed op dit buitendijkse gebied. Tijdens deze wandeling komt u verschillende grienden tegen. Om de grienden werden lage kaden aangelegd waardoor alleen bij extreem hoog water de griend onderliep. Het wilgenhout wordt om de drie à vier jaar gehakt. Vroeger werd het gebruikt voor manden, hoepels, dijkversteviging en visfuiken. Tegenwoordig worden de grienden in de Biesbosch alleen nog onderhouden om de natuur- en cultuurhistorische waarde.

Openingsdata en tijden