Pompveld bezoeken

Ben jij op zoek naar een te gek uitstapje, waar je je kan begeven in de wonderlijke natuur van de regio Altena? Het Pompveld is een natuurgebied ten noorden van Babyloniënbroek en ten zuiden van Andel; dit gebied staat sinds jaar en dag bekend om haar mooie bossen en wateren. Begin jaren ‘60 vond in het Land van Heusden en Altena een ruilverkaveling plaats die de gehele bevolking in rep en roer bracht. Het idee was dat de kavels beter bij de boer kwamen te liggen zodat hij hier profijt van had, maar voor de natuur en het mooie landschap was dit een regelrechte ramp. De streek werd voor een groot gedeelte gladgestreken en sindsdien staat dit gebied onder water, saillant detail: het Pompveld niet!

De eendenkooi

Omdat het Pompveld hoger ligt dan de rest van de omgeving, malen de vele windmolentjes het water van buiten naar binnen. Als dit niet zou gebeuren, zou het Pompveld namelijk helemaal leeglopen en verdrogen. Net als je dacht alles gezien te hebben zie je in het midden van het Pompveld een geweldige eendenkooi. Er zijn momenteel nog maar 14 eendenkooien in Brabant en ongeveer 100 in totaal in Nederland. Eigenlijk komen eendenkooien alleen in Nederland voor en vind je ze nergens anders. Daarom is de eendenkooi in het Pompveld de ideale plek om dit unieke verschijnsel eens te bezichtigen.

Flora en fauna

De flora die het mooist is van allemaal, vind je rondom de sloten waar onder andere de krabbenscheer, de waterviolier, de grote boterbloem, de dotterbloem en de zwanenbloem groeien. In en rondom het Pompveld leven vele vogelsoorten. Enkele vogelsoorten die zich vaak vertonen en de moeite waard zijn hebben we hieronder opgesomd:

  • de wielewaal
  • de havik
  • de blauwborst
  • de rietgors

Tegenwoordig worden er steeds vaker purperreigers en grote zilverreigers gespot in het gebied.

In het water

In het water zwemmen typische poldervissen zoals de grote modderkruiper, de kleine modderkruiper, de bittervoorn en de kroeskarper. Een kenmerkende amfibie is de zeldzame heikikker: probeer die maar eens te spotten of te fotograferen! Daarnaast zijn er ook vele vlindersoorten te ontdekken: het bont zandoogje, het landkaartje, de dagpauwoog, de kleine vos, het groot dikkopje, de oranjetip en het citroentje. Dit gebied is uniek en zit vol met leven, hier kun je echt eens lekker een dagje met de familie genieten van de geweldige natuur.