Wetland Struintocht

Type:

Biesbosch, Excursie

Omschrijving

Deze vaar- en wandelexcursie gaat naar twee vogelgebieden in de Hollandse Biesbosch die in verschillende stadia van natuurontwikkeling verkeren. Je vaart met kleine fluisterbootjes eerst naar Kort en Lang Ambacht, een voormalig landbouwgebied. Het getij heeft hier sinds 2007 weer vrij spel en is nu een uitstekend foerageergebied voor watervogels. Vervolgens vaar je door naar de Jongeneele Ruigt. Ook daar ga je van boord voor een stevige wandeling. Tijdens de tocht is er koffie, thee of chocomelk met een beverkoek.

Openingsdata en tijden

vrijdag 27 juli 2018 om 9:30
donderdag 02 augustus 2018 om 9:30
vrijdag 10 augustus 2018 om 9:30
woensdag 15 augustus 2018 om 9:30
vrijdag 24 augustus 2018 om 9:30
woensdag 29 augustus 2018 om 9:30
donderdag 06 september 2018 om 9:30